PRIME
„Zakup innowacyjnej koparki do wykonywania robót związanych z budową sieci światłowodowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej mającej na celu przyśpieszenie układania kabli w relacjach miejskich oraz międzynarodowych”

Zakup realizowany w ramach poddziałania „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

PRIME